Wypełnij PIT w 5 minut!

Na bazie lat doświadczeń pracy nad programem przekazujemy Państwu produkt który cechują: łatwość obsługi i intuicyjny interfejs, mechanizmy pomocy ułatwiające wypełnianie zeznań podatkowych, 2 tryby pracy do wyboru (kreator PIT-Asystent oraz aktywne formularze), obsługa wszystkich wymaganych deklaracji podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28 wraz z załącznikami, wysyłka elektroniczna do systemu, eDeklaracje MF, aktualizacje automatyczne, gwarantujące zawsze pracę w najnowszej wersji programu.

Program uzyskał wiele rerencji oraz pozytywnych opinii od jego użytkowników.
Wybrane z nich opublikowane zostały stronie: http://www.eopp.pl/dla_opp,p.html?p=referencje

Pobierz
Plik instalacyjny: ok. 4 MB, czas pobrania: ~ 4 sek.
PODOPIECZNI

ARTROGRYPOZA
 
– to grupa objawów o różnej etiologii, polegająca na występowaniu wrodzonych, wielostanowych przykurczy. Zwana też jest wrodzona sztywnością stawów. Występowanie przykurczy może mieć różny charakter – od pierwotnych chorób mięśni – miopatii na różnym tle, po zaburzenia rozwojowe mięśni. Ważną przyczyną są też rozlane uszkodzenia obwodowego układu nerwowego i występujące rzadziej uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Istotną przyczyną są też wrodzone choroby zwyrodnieniowe w obrębie samych stawów. Artrogrypoza jest też składnikiem wielu zespołów chorobowych.
 
Stosuje się leczenie objawowe, które jest uzależnione od przyczyny wywołującej. Najważniejszą jednak jego częścią jest rehabilitacja.
 
Pomoc Fundacji
Zbiórki pieniężne i darowizny na pokrycie kosztów, rehabilitacji, zakup ortez, konsultacji specjalistycznych (w tym w zagranicznych ośrodkach), leczenie farmakologiczne.
 

MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE

 

– nazwana również chorobą Little’a – jednostka chorobowa określająca różnorodne zaburzenia ruchu i postawy, wynikające z trwałego, niepostępującego uszkodzenia mózgu we wczesnym stadium rozwoju. Uszkodzenia mózgu powodują specyficzne powstawanie zaburzeń ruchowych (niedowłady, porażenia, ruchy mimowolne, inkoordynacja), mogą wystąpić zaburzenia w rozwoju umysłowym, mowy, zachowania oraz epilepsja.

Stan dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym, z punktu widzenia samego zespołu, powinien się poprawiać, a samo porażenie nie postępuje. Leczenie polega przede wszystkim na prowadzeniu rehabilitacji. Stan dzieci często jest bardzo ciężki, rehabilitacja często daje powolne postępy, a dodatkowo utrudniać ją mogą inne choroby towarzyszące. Leczenie porażenia mózgowego polega na określeniu stopnia inwalidztwa (psychicznego, fizycznego, słuchowego lub wzrokowego) i w miarę możliwości redukcji tych ograniczeń do minimum. Sami rodzice nie są w stanie zapewnić dziecku wystarczającej opieki i terapii.
Opieka nad chorym wymaga współdziałania z pediatrami, logopedami i fizjoterapeutami oraz nauczycielami, a także, w niektórych przypadkach, z okulistami, laryngologami, ortopedami, terapeutami zajęciowymi, psychologami, pracownikami socjalnymi i wieloma innymi osobami. Zajęcia z fizjoterapii najczęściej prowadzone są w przychodniach, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych oraz na turnusach rehabilitacyjnych.
 
Pomoc Fundacji
Zbiórka pieniędzy na pokrycie kosztów rehabilitacji, specjalistycznej opieki, konsultacji specjalistów i zajęć usprawniających, zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego.
 
 
AUTYZM WCZESNODZIECIĘCY
 
– autyzm głęboki, zespół Kannera – skomplikowany zespół upo?mledzenia rozwoju, w którym istotną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. Jest to choroba neurologiczna, wśród typowych cech są problemy z komunikacją uczuć i związkami społecznymi. Występują również kłopoty z integracją wrażeń zmysłowych. Obecnie autyzm może być leczony (farmakologicznie i behawioralnie), ale nie jest wyleczalny. Wczesna diagnoza i działanie są niezbędne w celu zapewnienia jak najlepszego rozwoju dziecka.
 
W leczeniu dominuje podejście niefarmakologiczne – specjalna edukacja i terapia behawioralna. W leczeniu farmakologicznym stosuje się neuroleptyki, stymulanty i leki antydepresyjne.
 
Pomoc Fundacji
Różne formy zbierania pieniędzy na pokrycie kosztów:
- leczenia farmakologicznego;
- terapii zajęciowej i rehabilitacji;
- utrzymywania specjalnej diety.
 
ZESPÓŁ DOWNA
 
-  zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością dodatkowego chromosomu 21. Osoby z zespołem Downa mają mniejsze zdolności poznawcze niż średnia w populacji zdrowej. Wahają się one od lekkiego do średniego opóźnienia umysłowego. Zaburzenia rozwojowe manifestują się głównie jako skłonność do zawężonego myślenia lub naiwność. Niewiele osób wskazuje ciężkie lub głębokie opóźnienie umysłowe. U osób z zespołem Downa istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia: wad wrodzonych serca, refleksu żołądkowo-przełykowego, nawracających infekcji ucha, zespołu bezdechu sennego i chorób gruczołu tarczycowego.
 
Ostateczny stopień rozwoju i komfort życia dziecka z zespołem Downa mogą poprawić działania zainicjowane już we wczesnym dzieciństwie tj. prawidłowa opieka lekarska, akceptacja i zaangażowanie rodziny oraz edukacja i szkolenie zawodowe. Istnieją jednak pewne fizjologiczne i genetyczne ograniczenia, których nie można pokonać.
Zespół Downa nie jest chorobą, ale naturalną formą ludzkiej egzystencji o odmiennym przebiegu rozwoju niż większość genetyczna z 46 chromosomami. Dzieci mają odmienne potrzeby, zwłaszcza umysłowe i emocjonalne, które często nierozpoznane i niezaspokojone prowadzą do tzw. zmian wtórnych związanych z brakiem mowy i upośledzeniem umysłowym. Bardzo ważna jest ocena możliwości rozwojowych dziecka, aby można było skuteczniej zwalczać bariery porozumiewania się i uzyskać istotny dla ich rozwoju poziom społecznej akceptacji.
 
Pomoc Fundacji:
Gromadzenie środków finansowych na opłacenie poszerzonego programu rehabilitacyjnego, opłacenie turnusów rehabilitacyjnych i zajęć z wyspecjalizowanymi terapeutami.
 
STWARDNIENIE ROZSIANE
 
– przewlekłe, zapalna choroba centralnego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej. Choroba ma najczjciej przebieg wielofazowy z okresami zaostrzenia i poprawy. Stwardnienie rozsiane (SM) może wywoływać całą gamę objawów, włączając w to zaburzenia czuciowe jak niedoczulica czy parestezje, osłabienie siły męśniowej, kurcze mięśniowe, trudności w poruszaniu się, w koordynacji ruchowej i utrzymaniu równowagi. Mogż pojawiać się również: problemy z mową, połykaniem, widzeniem, nasilone zmęczenie, ostre lub przewlekle zespoły bólowe. Charakterystyczne dla SM są rzuty chorobowe. Rzutem nazywa się występowanie nowego objawu lub nasilenie już istniejącego, trwające 24 godzin i więcej i powodujące pogorszenie stanu zdrowia.
 
Nie ma leku, który pozwoliłby na całkowite zatrzymanie postępu choroby i wyleczenie, jednak dostępnych jest wiele metod leczniczych, które mogą być pomocne. Terapie są zróżnicowane w zależności od typu choroby i występujcych objawów. Leczenie pozwala odzyskać funkcje utracone w wyniku rzutu choroby oraz zwolnić rozwoju choroby.
W leczeniu stosuje się:
- interferony – pochodne ludzkich cytokin, które biorące udział‚ w odpowiedzi odpornościowej. Interferon beta-1a (Avonex, Rebif, CinnoVex), beta-1b (Betaferon);
- octan glatirameru (Copaxone) – syntetyczny peptyd utworzony z reszt czterech aminokwasów, występujących także w mielinie;
- mitoksantron (Novantrone) – skuteczny lek, którego zastosowanie ograniczają poważne działania niepożądane. Novatrone został‚ dopuszczony do leczenia wtórnie postępuącej remitująco -nawracającej postaci SM;
- natalizumab (Tysabri) – lek skuteczny w monoterapii, w połczeniu z innymi może prowadzić do postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii.
 
Pomoc Fundacji
Ze względu na znaczne koszty podawania leków (od 4000,- do 7000,- zł‚ miesięcznie) prowadzone są zbiórki pieniężne na zakup leków, których stosowanie trwa parę lat.
 
NACZYNIAK
 
– nowotwór łagodny wywodzący się z układu naczyń krwionośnych. Najczęściej spotykane są naczyniaki niezłośliwe. Złośliwe naczyniaki limfatyczne występują rzadko. Naczyniaki krwionośne lub limfatyczne złośliwe spotykane są wyjątkowo. Guzy naczyniakowe niezłośliwe nie posiadają torebki. Rosną naciekając okoliczne tkanki, nie powodują ich destrukcji. Mogą występować pojedynczo lub jako zmiana mnoga. Często stanowią wadę wrodzoną. W dużym odsetku lokalizują się w granicach unerwienia nerwu podoczodołowego i nerwu szczękowego. Naczyniak zlokalizowany na skórze ma postać ostro odgraniczonych wypukłych plam o zabarwieniu sinoczerwonym lub drobnych guzków. Naczyniaki usuwa się operacyjnie: skalpelem, metodą krioterapii bądź laserem. Naczyniaki jamiste mogą ustępować samoistnie.
 
Pomoc Fundacji:
Zbiórka pieniędzy konieczna do opłacenia zabiegów operacyjnych u dzieci do 2 roku życia w ośrodkach zagranicznych.

PIT w 5 minut

PIT Projekt to zrozumiały i prosty dla każdego podatnika program do wypełniania rozliczeń rocznych PIT. Dzięki niemu całkowicie za darmo sporządzisz roczne zeznanie podatkowe za rok 2019 w niespełna 5 minut!

Na bazie lat doświadczeń pracy nad programem przekazujemy Państwu produkt który cechują: łatwość obsługi i intuicyjny interfejs, mechanizmy pomocy ułatwiające wypełnianie zeznań podatkowych, 2 tryby pracy do wyboru (kreator PIT-Asystent oraz aktywne formularze), obsługa wszystkich wymaganych deklaracji podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28 wraz z załącznikami, wysyłka elektroniczna do systemu, eDeklaracje MF, aktualizacje automatyczne, gwarantujące zawsze pracę w najnowszej wersji programu.

Program uzyskał wiele rerencji oraz pozytywnych opinii od jego użytkowników. Wybrane z nich opublikowane zostały stronie:

http://www.eopp.pl/dla_opp,p.html?p=referencje

PIT Asystent

Wieloletnie doświadczenie specjalistów GP Soft, obserwacja rynku oraz opinie użytkowników programów do sporządzania rocznych zeznań podatkowych pozwoliły nam dostrzec główny problem podatnika. Problem ten polega na trudności w samodzielnym rozliczeniu PIT'u. Aby temu sprostać powstał PIT-ASYSTENT czyli moduł niemalże prowadzący użytkownika "za rękę", aż do osiągnięcia celu jakim jest gotowe zeznanie podatkowe. Dzięki modułowi nawet osoby, które pierwszy raz dokonują rozliczenia bez problemu są w stanie sobie z tym poradzić. PIT-Asysten zadając szereg inteligentnych pytań, zbierając od użytkownika wymagane dane a przy tym oferując przejrzystą pomoc przyczynia się do otrzymania odpowiednio wypełnionego zestawu formularzy podatkowych gotowych do wysyłki eDeklaracją lub wydruku co go wyróżnia na tle innych tego typu "kreatorów".

W programie istnieje również inna droga do przygotowania PITa rocznego, która jest dedykowana bardziej zaawansowanym użytkownikom. Jest to WYBÓR PIT, czyli okno w którym użytkownik sam wskazuje jaki potrzebuje zestaw formularzy, a następnie wprowadza dane na aktywnych formularza podatkowych na których w czasie rzeczywistym dokonują się odpowiednie obliczenia, korekty itp.

Rekomandacja

Program PIT Projekt został tworzony we współpracy z grupą doradców podatkowych. Cechuje go prostota obługi, szybkość działania i niezawodność. Wykorzystywany jest on indywidualnie przez podatników, a także księgowych i biura rachunkowe. Przez wszystkie swoje edycje zdobył on zaufanie milionów podatników. Obecnie oferujemy najnowszą wersję programu - PIT Projekt 2019, która została jeszcze bardziej zoptymalizowana i wzbogacona o szereg opcji ułatwiających sporządzanie rozliczenia podatkowego. Dzięki programowi łatwo i sprawnie wypełnisz swój PIT roczny za 2019 rok.

Program zdobył wiele rekomendacji, wydanych między innymi przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. czy Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki sp. z o. o. PIT Projekt także zdobył uznanie wśród podatników oraz współpracujących z nami Organizacji Pożytku Publicznego w wyniku czego otrzymał sporą ilość referencji. Wybrane z nich zostały opublikowane na stronie: http://www.eopp.pl/dla_opp,p.html?p=referencje

Serwis internetowy dolfroz.eopp.pl powstał we współpracy organizacji Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia zarejestrownej w krajowym rejestrze sądowym pod numerem KRS: 0000050135 z firmą GP Soft. Autorem programu do rozliczeń rocznych podatku PIT Projekt 2019 jest GP Soft. Korzystanie z serwisu i programu oznacza akceptację regulaminu.

dolfroz.eopp.pl © 2014-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone

GP Soft eOPP Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia PIT Projekt 1%