Wypełnij PIT w 5 minut!

Na bazie lat doświadczeń pracy nad programem przekazujemy Państwu produkt który cechują: łatwość obsługi i intuicyjny interfejs, mechanizmy pomocy ułatwiające wypełnianie zeznań podatkowych, 2 tryby pracy do wyboru (kreator PIT-Asystent oraz aktywne formularze), obsługa wszystkich wymaganych deklaracji podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28 wraz z załącznikami, wysyłka elektroniczna do systemu, eDeklaracje MF, aktualizacje automatyczne, gwarantujące zawsze pracę w najnowszej wersji programu.

Program uzyskał wiele rerencji oraz pozytywnych opinii od jego użytkowników.
Wybrane z nich opublikowane zostały stronie: http://www.eopp.pl/dla_opp,p.html?p=referencje

Pobierz
Plik instalacyjny: ok. 4 MB, czas pobrania: ~ 4 sek.
SUBKONTO

Od 1 września 2012 jest już możliwe sprawdzenie stanu subkonta.


Funkcja dostępna jest po zalogowaniu.

 

Osoby zainteresowane otworzeniem na rachunku bankowym Fundacji subkonta w celu zbierania funduszy na rzecz osoby przewlekle chorej winny:
 • pobrać „Wniosek o otwarcie subkonta dla osoby fizycznej”

  Wnioskodawcą o otwarcie subkonta może być:
 • pacjent
 • prawni opiekunowie pacjenta (w przypadku osoby niepełnoletniej lub całkowicie ubezwłasnowolnionej)

 

Hasło subkonta musi być unikatowe. W tym celu należy uzgodnić je telefonicznie z biurem Fundacji

Dysponentami zebranych środków mogą być:

 • pacjent
 • prawni opiekunowie pacjenta
 • inny członek rodziny

 

Wskazane jest, aby było dwóch dysponentów subkonta

W przypadku dysponentów we wniosku należy wpisać:

 • imię i nazwisko
 • numer dowodu osobistego
 • aktualny adres zamieszkania, który jest też adresem do wysyłania korespondencji

 

W przypadku różnych adresów zamieszkania i do korespondencji prosimy o podanie obu.

 • numery telefonów kontaktowych do godziny 15.00
 • adres e-mailowy

 

We wniosku w polu „Opinia lekarza prowadzącego” – lekarz prowadzący pacjenta winien wskazać powód konieczności zbierania pieniędzy (kosztowne leki, zabiegi rehabilitacyjne nierefundowane przez NFZ, konieczność przeprowadzenia leczenia poza granicami kraju, inne wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją chorego)
Dysponenci subkonta składają swoje podpisy pod oświadczeniem o zapoznaniu się i przyjęciu warunków otwierania i funkcjonowania subkont oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Wniosek w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Fundacji lub przesłać na adres:

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia

54 - 154 Wrocław, ul. Lotnicza 37

 

Do wniosku należy dołączyć kserokopie następujących dokumentów:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wypisy ze szpitali lub inną dokumentację wskazującą na dotychczasowy przebieg leczenia,
 • zaświadczenie od lekarza o konieczności stosowania specjalnej diety,
 • zaświadczenie od lekarza o konieczności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy edukacyjnych, itp.
 • w przypadku leczenia poza granicami kraju – dokładną nazwę i adres szpitala, kliniki i ewentualny kosztorys takiego leczenia.
 • oświadczenie o osiąganych dochodach w roku podatkowym poprzedzającym otwarcie subkonta.
   

  Dysponenci subkonta po złożeniu wniosku w biurze Fundacji otrzymują pismo stwierdzające fakt otworzenia subkonta wraz z numerem rachunku bankowego, na który darczyńcy mogą wpłacać darowizny
  Nr 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839

 

Ważne:
Zamieszczenia apelu o pomoc w mediach traktowane jest jako zbiórka publiczna i należy wówczas podawać konto dla zbiórek publicznych

 

Nr 79 1240 1994 1111 0010 1861 8795

 

Jeśli chcesz otworzyć subkonto - wejdź na stronę:  http://www.dolfroz.pl/84/Otwarcie_subkonta.html

 

 

 

PIT w 5 minut

PIT Projekt to zrozumiały i prosty dla każdego podatnika program do wypełniania rozliczeń rocznych PIT. Dzięki niemu całkowicie za darmo sporządzisz roczne zeznanie podatkowe za rok 2019 w niespełna 5 minut!

Na bazie lat doświadczeń pracy nad programem przekazujemy Państwu produkt który cechują: łatwość obsługi i intuicyjny interfejs, mechanizmy pomocy ułatwiające wypełnianie zeznań podatkowych, 2 tryby pracy do wyboru (kreator PIT-Asystent oraz aktywne formularze), obsługa wszystkich wymaganych deklaracji podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28 wraz z załącznikami, wysyłka elektroniczna do systemu, eDeklaracje MF, aktualizacje automatyczne, gwarantujące zawsze pracę w najnowszej wersji programu.

Program uzyskał wiele rerencji oraz pozytywnych opinii od jego użytkowników. Wybrane z nich opublikowane zostały stronie:

http://www.eopp.pl/dla_opp,p.html?p=referencje

PIT Asystent

Wieloletnie doświadczenie specjalistów GP Soft, obserwacja rynku oraz opinie użytkowników programów do sporządzania rocznych zeznań podatkowych pozwoliły nam dostrzec główny problem podatnika. Problem ten polega na trudności w samodzielnym rozliczeniu PIT'u. Aby temu sprostać powstał PIT-ASYSTENT czyli moduł niemalże prowadzący użytkownika "za rękę", aż do osiągnięcia celu jakim jest gotowe zeznanie podatkowe. Dzięki modułowi nawet osoby, które pierwszy raz dokonują rozliczenia bez problemu są w stanie sobie z tym poradzić. PIT-Asysten zadając szereg inteligentnych pytań, zbierając od użytkownika wymagane dane a przy tym oferując przejrzystą pomoc przyczynia się do otrzymania odpowiednio wypełnionego zestawu formularzy podatkowych gotowych do wysyłki eDeklaracją lub wydruku co go wyróżnia na tle innych tego typu "kreatorów".

W programie istnieje również inna droga do przygotowania PITa rocznego, która jest dedykowana bardziej zaawansowanym użytkownikom. Jest to WYBÓR PIT, czyli okno w którym użytkownik sam wskazuje jaki potrzebuje zestaw formularzy, a następnie wprowadza dane na aktywnych formularza podatkowych na których w czasie rzeczywistym dokonują się odpowiednie obliczenia, korekty itp.

Rekomandacja

Program PIT Projekt został tworzony we współpracy z grupą doradców podatkowych. Cechuje go prostota obługi, szybkość działania i niezawodność. Wykorzystywany jest on indywidualnie przez podatników, a także księgowych i biura rachunkowe. Przez wszystkie swoje edycje zdobył on zaufanie milionów podatników. Obecnie oferujemy najnowszą wersję programu - PIT Projekt 2019, która została jeszcze bardziej zoptymalizowana i wzbogacona o szereg opcji ułatwiających sporządzanie rozliczenia podatkowego. Dzięki programowi łatwo i sprawnie wypełnisz swój PIT roczny za 2019 rok.

Program zdobył wiele rekomendacji, wydanych między innymi przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. czy Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki sp. z o. o. PIT Projekt także zdobył uznanie wśród podatników oraz współpracujących z nami Organizacji Pożytku Publicznego w wyniku czego otrzymał sporą ilość referencji. Wybrane z nich zostały opublikowane na stronie: http://www.eopp.pl/dla_opp,p.html?p=referencje

Serwis internetowy dolfroz.eopp.pl powstał we współpracy organizacji Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia zarejestrownej w krajowym rejestrze sądowym pod numerem KRS: 0000050135 z firmą GP Soft. Autorem programu do rozliczeń rocznych podatku PIT Projekt 2019 jest GP Soft. Korzystanie z serwisu i programu oznacza akceptację regulaminu.

dolfroz.eopp.pl © 2014-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone

GP Soft eOPP Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia PIT Projekt 1%