Wypełnij PIT w 5 minut!

Na bazie lat doświadczeń pracy nad programem przekazujemy Państwu produkt który cechują: łatwość obsługi i intuicyjny interfejs, mechanizmy pomocy ułatwiające wypełnianie zeznań podatkowych, 2 tryby pracy do wyboru (kreator PIT-Asystent oraz aktywne formularze), obsługa wszystkich wymaganych deklaracji podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28 wraz z załącznikami, wysyłka elektroniczna do systemu, eDeklaracje MF, aktualizacje automatyczne, gwarantujące zawsze pracę w najnowszej wersji programu.

Program uzyskał wiele rerencji oraz pozytywnych opinii od jego użytkowników.
Wybrane z nich opublikowane zostały stronie: http://www.eopp.pl/dla_opp,p.html?p=referencje

Pobierz
Plik instalacyjny: ok. 4 MB, czas pobrania: ~ 4 sek.
ZBIÓRKI PUBLICZNE

Zbiórka publiczna to wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze na pewien z góry określony cel. Ta forma zbiórki wymaga pozwolenia właściwego urzędu.

 

Cel przeprowadzanej zbiórki musi być ściśle określony przez przeprowadzającego zbiórkę i musi być tożsamy z zadaniami statutowymi Fundacji.

 

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz.162 z późn. zm.), art. 1, art. 3

 

Zbiórka publiczna może być zorganizowana przez:

 

 • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym);
 • komitety organizacyjne powołane w celu przeprowadzenia zbiórki, powstające na mocy aktu organizacyjnego uchwalonego i podpisanego przez jej członków.

 

Zbieranie pieniędzy przez fundację/stowarzyszenie/komitet może odbywać się np. poprzez:

 

 • zbieranie datków do puszek kwestarskich lub skarbon stacjonarnych (muszą być ponumerowane i zabezpieczone);
 • dobrowolne wpłaty na wskazane, wyodrębnione dla danej zbiórki konto;
 • sprzedaż cegiełek (wzór cegiełki, czyli np. kuponu, biletu dołącza się do wniosku o pozwolenie);
  sprzedaż przedmiotów i usług;
 • domokrążne zbieranie ofiar (a więc odwiedzanie domów, bądź mieszkań i proszenie o ofiary) ustawowo jest ograniczone do przypadków, gdy przeprowadzenie zbiórki w takiej formie jest społecznie uzasadnione na danym terenie i ze względu na charakter zbiórki (np. w przypadku klęski żywiołowej)
  MSWiA uznaje też za zbiórkę publiczną zbieranie środków z użyciem telefonu, Internetu i SMS-a.
   

Jeśli publicznie zbieramy pieniądze na z góry określony cel to musimy mieć na to pozwolenie. Pozwolenie na zbiórkę publiczną wydaje odpowiedni urząd zależnie od obszaru, na którym odbędzie się zbiórka.

 

O pozwolenie zwracamy się do:

 

 • wójta, burmistrza, prezydenta miasta – jeśli zbieramy na terenie gminy;
  starosty – w powiecie;
 • marszałka województwa – gdy zbiórka obejmie województwo;
 • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – dla zbiórek ogólnopolskich oraz gdy zebrane środki chcemy przeznaczyć na pomoc poza Polską.
   

Nie musimy mieć pozwolenia, gdy zbiórka dotyczy:

 

 • zbiórki koleżeńskiej prowadzonej w lokalach prywatnych, w gronie znajomych;
 • zbiórki prowadzonej w szkole (wśród młodzieży) – za zgodą władz szkolnych;
 • zbiórki organizowane w instytucjach publicznych (wśród pracowników) – za zgodą przełożonych.
   

 

Apel o pomoc finansową zamieszczony na łamach prasy bądź w innych mediach traktowany jest jako ogólnopolska zbiórka publiczna, na którą Fundacja ma stosowne pozwolenie.


Wpłaty winny być dokonywane na odrębne konto Fundacji zamieszczone w decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia


Bank Pekao SA I Oddział we Wrocławiu


Nr 79 1240 1994 1111 0010 1861 8795

 

 

 

 

PIT w 5 minut

PIT Projekt to zrozumiały i prosty dla każdego podatnika program do wypełniania rozliczeń rocznych PIT. Dzięki niemu całkowicie za darmo sporządzisz roczne zeznanie podatkowe za rok 2019 w niespełna 5 minut!

Na bazie lat doświadczeń pracy nad programem przekazujemy Państwu produkt który cechują: łatwość obsługi i intuicyjny interfejs, mechanizmy pomocy ułatwiające wypełnianie zeznań podatkowych, 2 tryby pracy do wyboru (kreator PIT-Asystent oraz aktywne formularze), obsługa wszystkich wymaganych deklaracji podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28 wraz z załącznikami, wysyłka elektroniczna do systemu, eDeklaracje MF, aktualizacje automatyczne, gwarantujące zawsze pracę w najnowszej wersji programu.

Program uzyskał wiele rerencji oraz pozytywnych opinii od jego użytkowników. Wybrane z nich opublikowane zostały stronie:

http://www.eopp.pl/dla_opp,p.html?p=referencje

PIT Asystent

Wieloletnie doświadczenie specjalistów GP Soft, obserwacja rynku oraz opinie użytkowników programów do sporządzania rocznych zeznań podatkowych pozwoliły nam dostrzec główny problem podatnika. Problem ten polega na trudności w samodzielnym rozliczeniu PIT'u. Aby temu sprostać powstał PIT-ASYSTENT czyli moduł niemalże prowadzący użytkownika "za rękę", aż do osiągnięcia celu jakim jest gotowe zeznanie podatkowe. Dzięki modułowi nawet osoby, które pierwszy raz dokonują rozliczenia bez problemu są w stanie sobie z tym poradzić. PIT-Asysten zadając szereg inteligentnych pytań, zbierając od użytkownika wymagane dane a przy tym oferując przejrzystą pomoc przyczynia się do otrzymania odpowiednio wypełnionego zestawu formularzy podatkowych gotowych do wysyłki eDeklaracją lub wydruku co go wyróżnia na tle innych tego typu "kreatorów".

W programie istnieje również inna droga do przygotowania PITa rocznego, która jest dedykowana bardziej zaawansowanym użytkownikom. Jest to WYBÓR PIT, czyli okno w którym użytkownik sam wskazuje jaki potrzebuje zestaw formularzy, a następnie wprowadza dane na aktywnych formularza podatkowych na których w czasie rzeczywistym dokonują się odpowiednie obliczenia, korekty itp.

Rekomandacja

Program PIT Projekt został tworzony we współpracy z grupą doradców podatkowych. Cechuje go prostota obługi, szybkość działania i niezawodność. Wykorzystywany jest on indywidualnie przez podatników, a także księgowych i biura rachunkowe. Przez wszystkie swoje edycje zdobył on zaufanie milionów podatników. Obecnie oferujemy najnowszą wersję programu - PIT Projekt 2019, która została jeszcze bardziej zoptymalizowana i wzbogacona o szereg opcji ułatwiających sporządzanie rozliczenia podatkowego. Dzięki programowi łatwo i sprawnie wypełnisz swój PIT roczny za 2019 rok.

Program zdobył wiele rekomendacji, wydanych między innymi przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. czy Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki sp. z o. o. PIT Projekt także zdobył uznanie wśród podatników oraz współpracujących z nami Organizacji Pożytku Publicznego w wyniku czego otrzymał sporą ilość referencji. Wybrane z nich zostały opublikowane na stronie: http://www.eopp.pl/dla_opp,p.html?p=referencje

Serwis internetowy dolfroz.eopp.pl powstał we współpracy organizacji Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia zarejestrownej w krajowym rejestrze sądowym pod numerem KRS: 0000050135 z firmą GP Soft. Autorem programu do rozliczeń rocznych podatku PIT Projekt 2019 jest GP Soft. Korzystanie z serwisu i programu oznacza akceptację regulaminu.

dolfroz.eopp.pl © 2014-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone

GP Soft eOPP Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia PIT Projekt 1%